เซลล์บำบัดจากสวิตเซอร์แลนด์

พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในอันล้ำเลิศของเซลล์บำบัด

ก่อนหน้าการค้นพบเซลล์บำบัด มุมมองการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมากกว่ากล่าวไว้ว่า การแก่ตัวลงนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ และโรคติดต่อไม่สามารถป้องกันได้

ร่างกายของคนเราบรรจุเซลล์เอาไว้ถึง 37.2 ล้านล้านเซลล์ โดยเพิ่มจำนวนจากการสืบพันธุ์แบบแบ่งตัวของเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้ววนซ้ำ ๆ เป็นวงจร

ขั้นตอนการเกิดใหม่และทดแทนกันนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในร่างกายของคนหนุ่มสาวที่มีสุขภาพดี ทว่าเมื่อเราอายุมากขึ้น กระบวนการนี้จะเริ่มช้าลงเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายทั้งหมด

สารพิษไม่พึงประสงค์ในร่างกาย มลพิษในสิ่งแวดล้อม การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน แอลกอฮอล์ และอนุมูลอิสระ ทำให้ความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายลดลง ส่งผลให้เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ

ปัจจุบันนี้ เซลล์บำบัดจากสวิตเซอร์แลนด์สามารถเปลี่ยนกระบวนการเสื่อมของร่างกายด้วยการเพิ่มพลัง กระตุ้น และเติมเซลล์ได้แล้ว